Projekt miljö och framtid

Vårt projekt miljö och framtidssäkra Blåsjöns Fjällcamp är påbörjat med följade delmoment

Listan fylls på eftersom arbetet fortlöper

Ny bro infart till miljöstation/soprum

Nedfart stugor

 

Syftet med denna investering är att göra anläggningen attraktiv i framtiden för befintliga och nya besökare

 

Copyright @ All Rights Reserved